O klube

Naše mesto Bánovce nad Bebravou, ležiace neďaleko úpätia Nitrických vrchov, podcelku Strážovských vrchov a Považského Inovca, poskytuje veľké možnosti turistického vyžitia, čo primälo zanieteného turistu Mariana Chovanca k založeniu oficiálnej Bánovskej odnože Klubu slovenských turistov. Klub ako taký funguje už dlhšiu dobu, ale doteraz sa skrýval za svojim zastrešovateľom - Bánovským Centrom voľného času. To sa zmenilo príchodom roku 2002. Klub aj napriek prechodu pod celoslovenskú organizáciu naďalej spolupracuje s CVČ a vypomáha pri organizovaní rôznych akcií pre deti a mládež. K najvýznamnejším akciám regionálneho charakteru patrí organizovanie diaľkového pochodu "Bánovská 50-ka" a novembrového výstupu na Suchý vrch, ktorý má náš klub pod patronátom. Prínosom je aj aktívna účasť na značkovaní turistických chodníkov v širokom okolí. Klub má 230 členov.

Výbor:

Predseda - Marián Chovanec
Podpredseda - Peter Vereš
Tajomník - Miroslav Žitňan
Hospodár - Vladimír Marušinec

Kontakt:

Marián Chovanec, K nemocnici 34, 95701 Bánovce nad Bebravou

Tel.: +421 905 910 068,

Email: