Zimné stretnutie turistov Trenč. regiónu na vrchu Baske (RR KST TN) 44. Ročník

Termín: 23.- 24.02.2019

Trasa z: Omšenia, Dolnej Poruby, Slatinky nad Bebravou, Homôlky a prípadne z Krásnej Vsi

Strava: čaj zadarmo, guľáš a kapustnica, voda z vlastného zdroja každého turistu

Zraz: o 11:00 na vrchole

www.chatabaske.sk

Odchod: 

- 23.02.2019 - linkový spoj SAD BnB - Krásna Ves 7:40 hod. naspäť Kr.Ves OcÚ - BnB: 12:03 / 14:54 / 15:08 / 18:25

- 24.02.2019 - detto a naspät Kr.Ves OcÚ - BnB: 12:03 / 14:54 / 16:35 / 17:50

V prílohe presné propozície