Výročná členská schôdza 2020 (OKST Bánovce nad Bebravou) - zrušené !!!

Nový termín bude oznámený písomne!!!