Stretnutie turistov pri príležitosti pripomenutia si 100. rokov ČSR - 20.10.2018 (sobota) - pozvánka

Dobrý deň.
Klub slovenských turistov Čadca a Klub českých turistů Třinec obce Bílá, Makov, majitelia Masarykovej chaty pozývajú turistov a priaznivcov turistiky a prírody bez rozdielu veku z celej bývalej Československej republiky na
- "Stretnutie turistov a priateľov turistiky Česka a Slovenska" v sobotu 20.10.2018 -
spoločne si pripomenúť 100 rokov vzniku Československej republiky v roku 1918
pri Masarykovej chate na Beskyde a Stĺpe česko-slovenskej vzájomnosti na štátnej hranici na území obcí Bílá (Česko) a Makov (Slovensko).

Program stretnutia: 20.10.2018 (sobota)
od 11:00 h do 12.30 h
- Kultúrny program: „Zahrajme a zaspievajme si spoločne“
- Príchod turistov a priateľov ku Masarykovej chate na Beskyde
od 12.45 h
- Pripomenutie si 100 rokov vzniku Československej republiky, príhovory vzácnych hostí, poďakovanie turistom ako aj podporovateľom turistiky
od 13.15 h
- Zapálenie Vatry vzájomnosti Čechov a Slovákov

Ukončenie stretnutia podľa počasia a nálady zúčastnených.
--------------------------------------------------------
V mene KST Čadca (kontaktná osoba) si dovoľujem pozvať na toto stretnutie turistov z celého Slovenska. Aj keď informácia o stretnutí ide z vášho pohľadu neskoro, stále je čas prísť na toto stretnutie. Veríme, že myšlienka stretnutia vás zaujme a zároveň sa rozhodnete navšíviť náš región nielen na toto podujatie, ale máte možnosť stráviť u nás celý víkend. V prípade záujmu dajte vedieť, pomôžeme vám s programom a ubytovaním na nedeľu, resp. aj piatok.
Prosíme, ak prídete, o vašu odpoveď na pozvánku - potvrdenie účasti, (počet ľudí, aby nám nechýbalo občerstvenie) za čo vám ďakujeme.

S pozdravom
Vladimír Pekár
za KST Čadca
+00421 905 576 506