Memoriál Jána Kušniera: bežkársky prechod - 11.ročník

Klub slovenských turistov Bánovce nad Bebravou,

Športová komisia pre mládež a telesnú kultúru

Mestského zastupiteľstva Bánovce nad Bebravou

a Centrum voľného času v Bánovciach nad Bebravou

vás pozývajú v sobotu 3. februára 2018 na 11. ročník lyžiarskeho prechodu

Memoriál Jána Kušniera

Odchod:     7:00 h, linkovým autobusom do Závady pod    Čiernym vrchom

Štart:          -   v Závade pod Čiernym vrchom,

                        7:45 h nástup na bežkárske trasy

-        v Uhrovskom Podhradí, individuálna turistika, výstup na Uhrovský hrad a na Rokoš,

Cieľ:          kultúrny dom Uhrovské Podhradie

-        13:30 h spomienka na Jána Kušniera, príhovory hostí

-        priebežne odovzdávanie účastníckych listov, malé občerstvenie

Info:           Marián Chovanec   0905 910 068

PS: Dňa 2. februára 2018 o 14:30 h bude pietny akt položenia smútočnej kytice na novom cintoríne v Bánovciach nad Bebravou