Zbojnícke studničky – Nová Baňa, Hrad Revište

Náučný chodník Zbojnícke studničky spája jednotlivé studničky a vodné diela, ako aj územie mokrade, kde obnovuje a oživuje ekologicky hodnotné plochy. Trasa vedie od vodnej nádrže Tajch cez Šarvíz až do Kohútova.

VOJENSKÁ PÄŤDESIATKA - 43. ročník diaľkového pochodu

Dobrý deň priatelia turisti!

Srdečne Vás v mene usporiadateľov pozývame na 43. ročník Vojenskej 50-tky. V prílohe plagát. V prípade akýchkoľvek dotazov je usporiadateľ k dispozícii. Ak sa rozhodnete prísť vo väčšej skupine, dajte dopredu vedieť. Aby vedel organizátor zabezpečiť dostatočnú dopravu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Poistenie členov KST

Trvalá výzva pre všetkých poistených členov KST!

Chceme vás požiadať, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či je vaše meno skutočne zahrnuté do Zoznamu poistených osôb, ktorý je nižšie. Pokiaľ vaše meno v Zozname nenájdete, obráťte sa na predsedu vašej regionálnej rady, ktorý preverí prípadnú nezhodu a bude ju riešiť s ústredím. 

Ak vaše meno v zozname nie je, NIE STE POISTENÝ!

Zoznam osôb poistených s účinnosťou od 1.4.2017 a noví poistení v nasledujúcich mesiacoch: