Klubové stretnutie KST BN

CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 hod.

22.02.2019 (piatok)

Zimné stretnutie turistov Trenč. regiónu na vrchu Baske (RR KST TN) 44. Ročník

Termín: 23.- 24.02.2019

Trasa z: Omšenia, Dolnej Poruby, Slatinky nad Bebravou, Homôlky a prípadne z Krásnej Vsi

Strava: čaj zadarmo, guľáš a kapustnica, voda z vlastného zdroja každého turistu

Zraz: o 11:00 na vrchole

www.chatabaske.sk

Odchod: 

- 23.02.2019 - linkový spoj SAD BnB - Krásna Ves 7:40 hod. naspäť Kr.Ves OcÚ - BnB: 12:03 / 14:54 / 15:08 / 18:25

- 24.02.2019 - detto a naspät Kr.Ves OcÚ - BnB: 12:03 / 14:54 / 16:35 / 17:50

V prílohe presné propozície

Poistenie členov KST

Trvalá výzva pre všetkých poistených členov KST!

Chceme vás požiadať, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či je vaše meno skutočne zahrnuté do Zoznamu poistených osôb, ktorý je nižšie. Pokiaľ vaše meno v Zozname nenájdete, obráťte sa na predsedu vašej regionálnej rady, ktorý preverí prípadnú nezhodu a bude ju riešiť s ústredím. 

Ak vaše meno v zozname nie je, NIE STE POISTENÝ!

Zoznam osôb poistených s účinnosťou od 1.4.2017 a noví poistení v nasledujúcich mesiacoch: