Klubové stretnutie KST BN

CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 hod.

01.02.2019 (piatok)

Memoriál Jána Kušniera: bežkársky prechod - 12.ročník

Klub slovenských turistov Bánovce nad Bebravou,

Športová komisia pre mládež a telesnú kultúru

Mestského zastupiteľstva Bánovce nad Bebravou

a Centrum voľného času v Bánovciach nad Bebravou

vás pozývajú v sobotu

2. februára 2019

na 12. ročník lyžiarskeho prechodu

Memoriál Jána Kušniera

Odchod:     7:00 h, linkovým autobusom do Závady pod    Čiernym vrchom

Štart:          -   v Závade pod Čiernym vrchom,

                        7:45 h nástup na bežkárske trasy

Zimné táborenie na Kňažinových lúkach - 20.ročník

Pozývame všetkých priaznivcov zimného táborenia na 20. ročník zimného bivaku na Kňažinovych lúkach cca 800 m n.m.

Termín : 09.02.2019 - sobota (táborenie je z 09.- 10.02.2019)

Odchod : 12:00 z Bánoviec n/B, nást. č.4, smer Uhrovské Podhradie.

Miesto konania: Kňažinove lúky, hrebeň Nitrických vrchov, na ich najnižšom mieste pri odbočke k studničke.

Prístup:

-     z Uhrovského Podhradia buď Čerešňovou dolinou, alebo po zelenej značke cez Uhrovský hrad, alebo  

      Studničnou dolinou, alebo od chaty Zengová cez Jedlie

       -     z Jankovho Vŕšku po červenej hrebeňovke

       -     z Horných Vesteníc cez Fajtov výhľad

Klubové stretnutie KST BN

CVČ Bánovce nad Bebravou o 18:00 hod.

22.02.2019 (piatok)

Zimné stretnutie turistov Trenč. regiónu na vrchu Baske (RR KST TN) 44. Ročník

Termín: 23.- 24.02.2019

Trasa z: Omšenia, Dolnej Poruby, Slatinky nad Bebravou, Homôlky a prípadne z Krásnej Vsi

Strava: čaj zadarmo, guľáš a kapustnica, voda z vlastného zdroja každého turistu

Zraz: o 11:00 na vrchole

www.chatabaske.sk

Odchod: 

- 23.02.2019 - linkový spoj SAD BnB - Krásna Ves 7:40 hod. naspäť Kr.Ves OcÚ - BnB: 12:03 / 14:54 / 15:08 / 18:25

- 24.02.2019 - detto a naspät Kr.Ves OcÚ - BnB: 12:03 / 14:54 / 16:35 / 17:50

V prílohe presné propozície

Poistenie členov KST

Trvalá výzva pre všetkých poistených členov KST!

Chceme vás požiadať, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či je vaše meno skutočne zahrnuté do Zoznamu poistených osôb, ktorý je nižšie. Pokiaľ vaše meno v Zozname nenájdete, obráťte sa na predsedu vašej regionálnej rady, ktorý preverí prípadnú nezhodu a bude ju riešiť s ústredím. 

Ak vaše meno v zozname nie je, NIE STE POISTENÝ!

Zoznam osôb poistených s účinnosťou od 1.4.2017 a noví poistení v nasledujúcich mesiacoch: