Medzinárodný diaľkový etapový pochod TRENČÍN - ZLÍN - 16. ročník

Priatelia turisti.

RR KST TN a OKST TJ LOT vás pozývajú na tradičnú prázdninovú akciu. Dobre si pozrite termíny prihlásenia sa a zaplatenia akcie. Pochod je limitovaný ubytovaním (36 lôžok), preto platí: "Kto skôr príde, ten skôr melie". Preto neváhajte a hláste sa. Propozície v prílohe. Nenechajte si újsť krásnu letnú akciu.

Letný detský tábor 2018

Bolo by škoda nepokračovať v dobrej tradícii, ktorá robí veľkú radosť deťom, nielen našim ale už aj z iných miest.

Aj touto aktivitou sa šíri dobré meno nášho klubu a má dlhodobú tradíciu.

V prílohe podrobné informácie

Rumunské hory Fagaraš a a kúpanie v Čiernom mori

Aj keď to nie je organizačne jednoduché, skúsime spojiť výstup na najvyššiu horu Rumunska s zaslúženým oddychom pri mori. Tak, ako po minulé roky, určite bude cieľom navštíviť aj iné pekné miesta, ktoré v každom z nás zanechajú nezabudnuteľné zážitky.

Poistenie členov KST

Trvalá výzva pre všetkých poistených členov KST!

Chceme vás požiadať, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či je vaše meno skutočne zahrnuté do Zoznamu poistených osôb, ktorý je nižšie. Pokiaľ vaše meno v Zozname nenájdete, obráťte sa na predsedu vašej regionálnej rady, ktorý preverí prípadnú nezhodu a bude ju riešiť s ústredím. 

Ak vaše meno v zozname nie je, NIE STE POISTENÝ!

Zoznam osôb poistených s účinnosťou od 1.4.2017 a noví poistení v nasledujúcich mesiacoch: