Poľské Tatry

Termín : 24.09.2016 - 25.09.2016

Odchod : o 5:30 hod z BUS nádražia Bn

Poplatok :    

- členovia OKST BnB a mládež do 18 rokov = 18,00 eur

- ostatní = 20,00 eur

Program:

1 deň: Kiry - Dolina Koscieliska - Ornak 

2 deň: Kiry - Ciemniak - Nedzóvka

 

Ubytovanie: ZŠ Trstená (karimatka + spacák)

dk

Dolina Koscieliska

 

Možnosť využitia turistických chodníkov v Tatrách je nevyčerpateľná. Aj keď sa vraciame mnohokrát na miesta, ktoré sme už navštívili, vždy je to o nových zážitkoch a poznaní. Začiatok jesene strávime v Poľských Tatrách, kde spoznáme tieto pekné hory u našich severných susedov.

 

Informácie:

Centrum voľného času                                                            Marián Chovanec

957 01 Bánovce nad Bebravou                                               0905 910 068

038 760 2454

 

Bánovecká parenica 2016 - 19.ročník

Centrum voľného času a Klub slovenských turistov v Bánovicach nad Bebravou

pozýva všetkých priaznicov bicykla na 19. ročník cykloturistického podujatia:

BÁNOVECKÁ PARENICA 2016

 Ponúkame Vám potulky okolím Bánoviec nad Bebravou vhodné pre všetky vekové kategórie,od detí až po cyklistických „veteránov“. Cestné trasy vedú takmer výhradne po vedľajších cestných ťahoch.

Organizuje :  Klub slovenských turistov a Centrum voľného času Bánovce nad Bebravou

Informácie :  0905 910 068, t.č. CVČ: 038 760 2454

Kedy :            4. september 2016 - v prvú septembrovú nedeľu

 

Kde :              pred Centrom voľného času v Bánovciach nad Bebravou 

 

Trasy :            vedú centrom mesta po ľavej strane kostola, ulicou A.Hlinku a Partizánskou von z mesta

                       C1 – cca 105 km okruh, C2 – cca 49 km okruh = doporučený bicykel cestný

                      MTB – cca 82 km, MTB2 – cca 50 km, MTB3 – cca 20 km.

                      Všetky trasy budú spresnené pri prezentácii.

                      Na trasách budú rozmiestnené kontroly, ktorých poloha je zaznačená na sprievodnej mapke.

                      Mapku dostane každý štartujúci pri prezentácii. Pri vynechaní kontroly nemá účastník nárok na diplom a ostatné náležitosti.

Program :      Prezentácia: od 8,30 hod. do 9,55 hod. pred CVČ

                      Štart : hromadne od CVČ, jednotlivé kategórie v päťminútových intervaloch. Štart

                                 prvej kategórie – 10,00 hod. so sprievodom policajnej hliadky

                      Cieľ :       „ Piváreň BERNARD“, Radlinského 3,  ( bývalá „Hospoda u Čecha“)

-          pre trasu C1 bude cieľ otvorený od 14,00 hod.

-          pre trasu C2 bude cieľ otvorený od 11,30 hod.

-          ukončenie podujatia je o 16,00 hod., po tomto časovom limite bude podujatie ukončené, cieľ uzatvorený a kancelária zrušená.

                      V cieli čaká na každého účastníka  DIPLOM a MALÉ PREKVAPENIE.

 

Upozornenia : vek štartujúceho neobmedzený, pri deťoch do 15 rokov súhlas rodičov.

                   - vlastný bicykel v dobrom technickom stave a aspoň základné vybavenie (duša, pumpa...)

                   - na trase nie sú zabezpečené občerstvovačky!

                   - ochranná prilby povinná!

                   - podujatie sa uskutoční za každého počasia!

                   - každý účastník štartuje na vlastné riziko a nebezpečie, podujatie sa koná za plnej cestnej

                     premávky! bez zabezpečenia križovatiek! Je nevyhnutné dodržiavať pravidlá cestnej   

                     premávky!

 

Štartovné :   - jednotlivci 1,50 €

                     - pre rodičov s deťmi do 15 r .platí skupinové štartovné 2,50 €, bez ohľadu na počet detí.

Tešíme sa aj na Tvoju účasť!

Klub slovenských turistov

Bánovce nad Bebravou

 

Zájazd Chorvátsko - Vodice 2016

!!!Voľných je posledných 6 miest!!!

Termín : 26.08 – 04.09.2016

Odchod o 21,oo hod zo SAD nádražia BNB 

Cena :

-          členovia  OKST BnB a mládež do 18 rokov = 290,00 eur

-          Ostatní = 300,00 eur

    Po úspešnom pobyte v Grécku a úspechu výstupu na najvyššiu horu sa opäť vraciame k moru a do pekných vápencových hôr, tento krát do Chorvátska. Pokúsime sa vystúpiť na najvyššiu horu Dinaru a okrem oddychu pri mori spoznať krásne zákutia tejto krajiny. Medzi známe patrí Národný park Krka, Paklenica, Plitvické jazerá, ale aj mnoho ďalších romantických miest. Turistický výstup na najvyššiu horu Dinara (1.831 m.n.m.) Po ceste tam navštívime Slunj – Rastoke (dedina na vodopádoch) Krka – Roski slap – Manastir (Pravoslávny kláštor, plavba kaňonom) Národný park Paklenica Po ceste domov navštívime Plitvice (v prípade záujmu je možnosť ísť do Medžugoria vodopády Kravica).

Program :

Piatok       - odchod o 21,oo hod.

Sobota      - zastávka Slunj – Raztoke (v cene vstupné 3,00 eur/osoba)

Nedeľa      - individuálne voľno, kúpanie v mori

Pondelok – výstup na Dinaru (najvyššia hora v Chorvátsku)

Utorok      - individuálne voľno, kúpanie v mori, chorv. večer na FARME (v cene poplatok 20,00 eur)

Streda      - Národný park Krka – Roški slap – Manastir – Manojlovac - Visovacko  jazero (vstupné do

                    NP a plavba loďou – na mieste 20,00 eur), účasť dobrovoľná, platba nie je v cene zájazdu

Štvrtok     - Národný park Paklenica (vstupné a sprievodcav NP – na mieste 20,00 eur), účasť  

                    dobrovoľná, platba nie je v cene zájazdu

Piatok      - ind. voľno, kúpanie v mori, rozlúčkový večer

Sobota     - po raňajkách odchod na Slovensko a po ceste návšteva Plitvických  jazier –cca 5 hodinový 

                    program so sprievodcom ( v cene vstupné 20,00 eur)

V cene je : úhrada 7x ubytovanie vo vile Possseidon, klimatizácia, delegát, trezor, poistenie

                    insolventnosti  cest. kancelárie, celková doprava, vstupné podľa programu.

!!! Je potrebné uzatvoriť si individuálne poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré nie je v cene.

Európsky zdravotný preukaz !!!

dinara slunj

krka

 

 

 

Poistenie členov KST

Trvalá výzva pre všetkých poistených členov KST!

 

Chceme vás požiadať, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či je vaše meno skutočne zahrnuté do Zoznamu poistených osôb, ktorý je nižšie. Pokiaľ vaše meno v Zozname nenájdete, obráťte sa na predsedu vašej regionálnej rady, ktorý preverí prípadnú nezhodu a bude ju riešiť s ústredím. 

Ak vaše meno v zozname nie je, NIE STE POISTENÝ!

Zoznam osôb poistených s účinnosťou od 1.4.2016 a noví poistení v nasledujúcich mesiacoch:

 KST_členská_základňa_zoznam poistených osôb od 1.4.2016_web.xls - RR Trenčín č.210 od por. čísla vľavo 2644 podľa abecedy

V prípade poistnej udalosti kontaktujte priamo: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

alebo: Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

TEL: 0850 111 211

Číslo poistnej zmluvy: 37-748-006

(sken poistnej zmluvy nájdete nižšie)

 

 

Hromadné celoročné cestovné poistenie členov KST nadobudlo účinnosť 1.4.2015. 

Hromadná poistná zmluva:  Union_hromadná_poistná_zmluva_2015.pdf 

Upozornenie !!!

čl.7, bod 2 poistnej zmluvy = Poistné obdobie, t.j. obdobie, za ktoré sa plati bežné poistné, je 1 rok (vždy obdobie od 01.04. do 31.03. nasledujuceho kalendárneho roka).

Zoznam poistených osôb sa každoročne mení - neplatiaci pre nasledujúci rok vypadnú a dopľňa sa vždy o nových členov KST.

 

Doplňujúca informácia od poisťovne, reakcia na časté otázky:
Poisteným je fyzická osoba bez obmedzenia veku a môže nim byť aj občan inej krajiny EU ako Slovenskej republiky. Poisťovňa však upozorňuje, že súčasťou tohto poistenia nie je poistenie liečebných nákladov na uzemi SR.

 

 UNION_informačný_sprievodca_poistením pre členov KST.pdf

 Všeobecné poistné podmienky celoročného cestovného poistenia (Union)

 

Foto 2016

1 Trojkráľový Suchý vrch 2016
2 Zimná Obšívanka (Malá Fatra)
3 Turisti v gala oblečení - Mikroregionálny ples "bánovecko" 2016
4 Nedrkotaj zubami, ale preberaj nohami - 33 ročník 
5 Tlstá, Ostrá -Veľká Fatra 
6 Zimný výstup na Lomnický štít 2634 m (Vysoké Tatry)
7 Zimné táborenie na Kňažinových lúkach - 17.ročník
8 Zimne stretnutie na Baskom 2016
9 Výstup na Kľak (Malá Fatra)
10 Zimné táborenie na Kňažinových lúkach - 2016
11 Timna park - Izrael
12 Soľné hory - Izrael
13 Eilat Mountains - Uzrael
14 Hory, cesty, ľudia 2016 - 15. ročník 
15 Banská Štiavnica - Sitno - Vyhne - Kamenné more
16 Hundsheimer Berg (Lehnice, Michal na Ostrove, Holice)
17 Hundsheimer Berg Tour ( Rakúsko)
18 Lezenie na Hrádku (Vtáčnik) 
19 Grinavský kúsek
20 Z Vajnôr do Hanuliakova a Dunajskej Lúžnej
21 Bánovská 50 - 2016 (trasa 33 km)
 
 
 
 
Reklamný prúžok