Memoriál Jána Kušniera: bežkársky prechod - 10.ročník

Termín: 04.02.2017 (sobota)

Odchod: 7:00 hod z BUS nádražia BN

Trasa: Závada pod Čiernym vrchom – Žiar – Sedlo pod Čiernym vrchom – Kamenská skala – Široký diel – Omastiná – Uhrovské Podhradie

Cieľ:

KD Uhrovské Podhradie, o občerstvenie postarané

Odchod : zo Žitnej o 15:25 hod., z Uhr. Podhradia o 17:26 hod.

 

Zimné táborenie na Kňažinových lúkach - 18.ročník

Pozývame všetkých priaznivcov zimného táborenia na 18. ročník zimného bivaku na Kňažinovych lúkach cca 800 m n.m.

Termín : 11.2.2017 - sobota (táborenie je z 11.- 12.02.2017)

Odchod : 12:00 z Bánoviec n/B, nást. č.4, smer Uhrovské Podhradi.

 

Miesto konania: Kňažinove lúky, hrebeň Nitrických vrchov, na ich najnižšom mieste pri odbočke k studničke.

Prístup:

-     z Uhrovského Podhradia buď Čerešňovou dolinou, alebo po zelenej značke cez Uhrovský hrad, alebo  

      Studničnou dolinou, alebo od chaty Zengová cez Jedlie

       -     z Jankovho Vŕšku po červenej hrebeňovke

       -     z Horných Vesteníc cez Fajtov výhľad

 

Povinná výbava: dobrý spacák, kvalitný stan, zimné oblečenie, dobrá nálada, zápalky, niečo na opekanie a ohrev z vnútra.

 

Odchod z bivaku :

12.02.2017 - ľubovoľný k autobusovým spojom z Uhr.Podhradia,rázc. - Bánoviec n/B (8:03 / 14:54)

                      a zo Žitnej (11:19 / 13:25)

Koordinátor akcie: Branislav Štefánik, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Zimné stretnutie turistov Trenč. regiónu na vrchu Baske (RR KST TN)

Termín: 18.- 19.02.2017

Nocľah: nezabezpečený, jedine pod vlastným stanom, alebo pod širákom

Strava: čaj zadarmo, guľáš a kapustnica za mierny poplatok, voda z vlastného zdroja každého turistu

Odchod: 

- 18.02.2017 - linkový spoj SAD BnB - Krásna Ves 7:40 hod. naspäť Kr.Ves OcÚ - BNB: 12:03 / 14:54 / 15:08 / 18:25

- 19.02.2017 - detto a naspät Kr.Ves OcÚ - BnB: 12:03 / 14:54 / 16:35 / 17:50

 

Poistenie členov KST

Trvalá výzva pre všetkých poistených členov KST!

 

Chceme vás požiadať, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či je vaše meno skutočne zahrnuté do Zoznamu poistených osôb, ktorý je nižšie. Pokiaľ vaše meno v Zozname nenájdete, obráťte sa na predsedu vašej regionálnej rady, ktorý preverí prípadnú nezhodu a bude ju riešiť s ústredím. 

Ak vaše meno v zozname nie je, NIE STE POISTENÝ!

Zoznam osôb poistených s účinnosťou od 1.4.2016 a noví poistení v nasledujúcich mesiacoch:

 KST_členská_základňa_zoznam poistených osôb od 1.4.2016_web.xls - RR Trenčín č.210 od por. čísla vľavo 2644 podľa abecedy

V prípade poistnej udalosti kontaktujte priamo: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

alebo: Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

TEL: 0850 111 211

Číslo poistnej zmluvy: 37-748-006

(sken poistnej zmluvy nájdete nižšie)

 

 

Hromadné celoročné cestovné poistenie členov KST nadobudlo účinnosť 1.4.2015. 

Hromadná poistná zmluva:  Union_hromadná_poistná_zmluva_2015.pdf 

Upozornenie !!!

čl.7, bod 2 poistnej zmluvy = Poistné obdobie, t.j. obdobie, za ktoré sa plati bežné poistné, je 1 rok (vždy obdobie od 01.04. do 31.03. nasledujuceho kalendárneho roka).

Zoznam poistených osôb sa každoročne mení - neplatiaci pre nasledujúci rok vypadnú a dopľňa sa vždy o nových členov KST.

 

Doplňujúca informácia od poisťovne, reakcia na časté otázky:
Poisteným je fyzická osoba bez obmedzenia veku a môže nim byť aj občan inej krajiny EU ako Slovenskej republiky. Poisťovňa však upozorňuje, že súčasťou tohto poistenia nie je poistenie liečebných nákladov na uzemi SR.

 

 UNION_informačný_sprievodca_poistením pre členov KST.pdf

 Všeobecné poistné podmienky celoročného cestovného poistenia (Union)

 
Reklamný prúžok