32. ročník hviezdicového výstupu na Kňaží stôl

KST Podhoran Podlužany

Vás pozýva na 32. ročník hviezdicového výstupu na Kňaží stôl, ktorý sa uskutoční dňa 1. októbra 2016.

Zraz na vrchole je od 10:00 do 12:00 hod. Tam obdržíte účastnícky list a deti drobnú pozornosť

Trasa: Podľa vlastného rozhodnutia a na vlastnú zodpovednosť.

Odchod z Podlužian o 08.00 hod od OcÚ po zelenej turistickej značke do Trebichavského sedla.                                                                

Z Krásnej Vsi po modrej turistickej značke do Trebichavského sedla.                                                

Z Trebichavy po zelenej turistickej značke do Trebichavského sedla.                                                  

Z Prús, Dubničky, Ľutova a Uhrovca po modrej turistickej značke do Trebichavského sedla.        

Z Trebichavského sedla bude chodník na vrchol Kňažieho stola vyznačený žltou stužkou.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

JESEŇ V POHORÍ ČERGOV

Dátum : 15.10.2016 - 16.10.2016

Odchod : 4:00 hod z autobusového nádražia SAD BN

Program :

1.deň: A. Bardejovské kúpele – Stebnícka Magura (902 m.n.m.) – Bardejovské kúpele

           B. Kyjov – Minčol (1157 m.n.m.) – Malý Minčol – Kyjov 

2. deň: Hertník – Bukový vrch (1010 mn.n.n.) – Čergov – Fričkovce (drevený kostolík)

Ubytovanie :

ubytovňa v Hertníku (nie je potrebný spacák, karimatka) cena: 5-7 EUR. Za ubytovanie sa platí v autobuse!

Poplatok :    

- členovia OKST BnB a mládež do 18 rokov = 20 EUR

- ostatní = 23 EUR

Čergov je pohorie, ktoré sa rozkladá v severnej časti východného Slovenska. Na východe susedí s Ondavskou vrchovinou, je to horský celok tvorený na flyšovom podklade, jeho najvyšší vrch je Čergovský Minčol (1.157 m.n.m.). Na východných svahoch pramení rieka Topľa.

4ergov

Informácie:

Centrum voľného času                                                            Marián Chovanec

957 01 Bánovce nad Bebravou                                               0905 910 068

038 760 2454

 

 

Poistenie členov KST

Trvalá výzva pre všetkých poistených členov KST!

 

Chceme vás požiadať, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či je vaše meno skutočne zahrnuté do Zoznamu poistených osôb, ktorý je nižšie. Pokiaľ vaše meno v Zozname nenájdete, obráťte sa na predsedu vašej regionálnej rady, ktorý preverí prípadnú nezhodu a bude ju riešiť s ústredím. 

Ak vaše meno v zozname nie je, NIE STE POISTENÝ!

Zoznam osôb poistených s účinnosťou od 1.4.2016 a noví poistení v nasledujúcich mesiacoch:

 KST_členská_základňa_zoznam poistených osôb od 1.4.2016_web.xls - RR Trenčín č.210 od por. čísla vľavo 2644 podľa abecedy

V prípade poistnej udalosti kontaktujte priamo: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

alebo: Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

TEL: 0850 111 211

Číslo poistnej zmluvy: 37-748-006

(sken poistnej zmluvy nájdete nižšie)

 

 

Hromadné celoročné cestovné poistenie členov KST nadobudlo účinnosť 1.4.2015. 

Hromadná poistná zmluva:  Union_hromadná_poistná_zmluva_2015.pdf 

Upozornenie !!!

čl.7, bod 2 poistnej zmluvy = Poistné obdobie, t.j. obdobie, za ktoré sa plati bežné poistné, je 1 rok (vždy obdobie od 01.04. do 31.03. nasledujuceho kalendárneho roka).

Zoznam poistených osôb sa každoročne mení - neplatiaci pre nasledujúci rok vypadnú a dopľňa sa vždy o nových členov KST.

 

Doplňujúca informácia od poisťovne, reakcia na časté otázky:
Poisteným je fyzická osoba bez obmedzenia veku a môže nim byť aj občan inej krajiny EU ako Slovenskej republiky. Poisťovňa však upozorňuje, že súčasťou tohto poistenia nie je poistenie liečebných nákladov na uzemi SR.

 

 UNION_informačný_sprievodca_poistením pre členov KST.pdf

 Všeobecné poistné podmienky celoročného cestovného poistenia (Union)

 

Foto 2016

1 Trojkráľový Suchý vrch 2016
2 Zimná Obšívanka (Malá Fatra)
3 Turisti v gala oblečení - Mikroregionálny ples "bánovecko" 2016
4 Nedrkotaj zubami, ale preberaj nohami - 33 ročník 
5 Tlstá, Ostrá -Veľká Fatra 
6 Zimný výstup na Lomnický štít 2634 m (Vysoké Tatry)
7 Zimné táborenie na Kňažinových lúkach - 17.ročník
8 Zimne stretnutie na Baskom 2016
9 Výstup na Kľak (Malá Fatra)
10 Zimné táborenie na Kňažinových lúkach - 2016
11 Timna park - Izrael
12 Soľné hory - Izrael
13 Eilat Mountains - Uzrael
14 Hory, cesty, ľudia 2016 - 15. ročník 
15 Banská Štiavnica - Sitno - Vyhne - Kamenné more
16 Hundsheimer Berg (Lehnice, Michal na Ostrove, Holice)
17 Hundsheimer Berg Tour ( Rakúsko)
18 Lezenie na Hrádku (Vtáčnik) 
19 Grinavský kúsek
20 Z Vajnôr do Hanuliakova a Dunajskej Lúžnej
21 Bánovská 50 - 2016 (trasa 33 km)
 
 
 
 
Reklamný prúžok