Jesený regionálny zájazd Sitno - Banská Štiavnica 29.9.2018

Dobrý deň / Ahojte,

V prílohe nájdete propozície na jesenný regionálny zájazd na Sitno a do Banskej Štiavnice.

Pri prihlasovaní prosím určite aj trasu, ktorú budete absolvovať. Je to z dôvodu logistiky autobusov.

Poistenie členov KST

Trvalá výzva pre všetkých poistených členov KST!

Chceme vás požiadať, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či je vaše meno skutočne zahrnuté do Zoznamu poistených osôb, ktorý je nižšie. Pokiaľ vaše meno v Zozname nenájdete, obráťte sa na predsedu vašej regionálnej rady, ktorý preverí prípadnú nezhodu a bude ju riešiť s ústredím. 

Ak vaše meno v zozname nie je, NIE STE POISTENÝ!

Zoznam osôb poistených s účinnosťou od 1.4.2017 a noví poistení v nasledujúcich mesiacoch: